در حال نمایش یک نتیجه

بی متال

بی متال کنتاکتور سری D اشنایدر الکتریک

موجود در انبار

تومان
آمپر

0.16 الی 0.25 آمپر, 0.63 الی 1 آمپر, 1 الی 1.63 آمپر, 1.63 الی 2.5 آمپر, 2.5 الی 4 آمپر, 4 الی 6 آمپر, 5.5 الی 8 آمپر, 7 الی 10 آمپر, 9 الی 13 آمپر, 12 الی 18 آمپر, 16 الی 24 آمپر, 23 الی 32 آمپر,  30 الی 38 آمپر, 17 الی 25 آمپر, 37 الی 50 آمپر, 55 الی 70 آمپر, 63 الی 80 آمپر, 80 الی 104 آمپر