بست های عایق دار

بست لوله فلکسی روکش دار(عایق دار) با سایز متغیر

موجود در انبار

تومان
Size

10 میلیمتر, 13 میلیمتر, 16 میلیمتر, 18 میلیمتر, 20 میلیمتر, 26 میلیمتر, 32 میلیمتر, 36 میلیمتر, 45 میلیمتر, 50 میلیمتر, 6 میلیمتر, 8 میلیمتر