سیم مسی لخت

سیم مسی ارت

موجود در انبار

تومان
نمره

16, 25, 35, 50 – 7 لایه, 50 – 19 لایه, 70, 95, 120, 150, 185, 240